Thánh Giá Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

và Bức Hiện Ảnh (Icône) Ðức Mẹ

được chuyển đến Sao Paolo để bắt đầu

cuộc hành trình chuẩn bị cho

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2013

tại Rio De Janeiro

 

Thánh Giá Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và Bức Hiện Ảnh (Icône) Ðức Mẹ được chuyển đến Sao Paolo để bắt đầu cuộc hành trình chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2013 tại Rio De Janeiro.

Brazil (Apic 17/09/2011) - Lúc 16 giờ Chúa Nhật, ngày 18 tháng 09 năm 2011, tại Phi Trường quốc tế Campo do Marte, của thành phố Sao Paolo, hơn ngàn bạn trẻ đã tụ họp nhau trong vui mừng để đón rước Thánh Giá và Bức Hiện Ảnh Mẹ Maria, biểu tượng cho Ngày Quốc Tế Giới trẻ.

Thánh Giá và Bức Hiện Ảnh Ðức Mẹ sẽ được rước đến tất cả các giáo phận tại Brazile, từ nay cho đến năm 2013, thời điểm tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thành phố Rio De Janeiro.

Ðức Hồng Y Odilo Pedro Scherer, Tổng Giám Mục Sao Paolo đã giải thích rằng Thánh Giá Ngày Quốc Tế Giới Trẻ mời gọi các bạn trẻ đến gặp Chúa Kitô; và Bức Hiện Ảnh Mẹ Maria đi kèm, nói lên sự hiện diện hiền mẩu của Mẹ Chúa bên cạnh những kẻ dấn bước theo phục vụ Chúa Kitô.

Ðược biết, Brazile là quốc gia có đông dân số công giáo nhất trên thế giới.

 

ÐTD.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page