Triển lãm 600 cuốn sách

của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16

 

Triển lãm 600 cuốn sách của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16.

Castel Gandolfo (SD, KNA 15-9-2011) - Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã viếng thăm cuộc triển lãm 600 cuốn sách của ngài được dịch ra bằng 30 thứ tiếng, do Nhà xuất bản Herder ở Ðức và Nhà Xuất bản Vatican thực hiện tại Sảnh đường Thụy Sĩ trong Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha nhiệt liệt cám ơn ban tổ chức cuộc triển lãm để làm cho đại thế giới sách vở trở nên hữu hình hơn đối với nhân loại, đặc biệt trong dịp ngài sắp viếng thăm nước Ðức.

Ðức Thánh Cha ứng khẩu nói: "Ðây cũng là dịp để tôi suy tư về điều mà tôi có thể làm cho thế giới và cho Giáo Hội, qua sứ vụ của tôi. Tôi cảm động và cũng thấy lo lo khi thấy bao nhiêu bộ sách ở đây xuất phát từ tư tưởng của tôi.. Tôi hy vọng điều này có thể hữu ích cho con người, và chúng không phải chỉ là những lời qua đi, nhưng là những lời có thể giúp tìm ra con đường. Tôi phải cám ơn tất cả các nhà xuất bản, và nhất là anh chị em ở đây, tất cả những người phụ trách việc ấn hành các sách của tôi: tôi biết thế nào là duyệt lại một cuốn sách, bao nhiêu công việc âm thầm để một cuốn sách có thể xuất hiện đúng đắn trước mặt thế giới.. Tác giả làm phần của mình và được nổi tiếng, còn những người khác ở hậu trường làm công việc của họ mà không bao giờ xuất hiện; nhưng trong thinh lặng tất cả họ đều hiện diện: trong lúc này đây, tôi cảm thấy thực sự phải nhiệt liệt cám ơn vì tất cả những điều ấy".

Trong số các sách được triển lãm, có cả các bản dịch bằng tiếng Hoa và tiếng Hungari. Nhà Xuất Bản Herder ở thành phố Freiburg bên Ðức đã ấn hành các sách của giáo sư Joseph Ratzinger từ năm 1956.

Sau khi trưng bày ở dinh Tông Tòa, ngày 16 tháng 9 năm 2011, các sách của Ðức Thánh Cha sẽ được đưa tới Học viện Ðức, Campo Santo Teutonico, ở Nội thành Vatican để trưng bày. Trong cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Ðức, các sách này sẽ được trưng từ ngày 23 đến 25 tháng 9 năm 2011 tại trụ sở Nhà xuất bản Herder ở Freiburg. (SD, KNA 15-9-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page