Các Giám mục Mêhicô

vẫn nuôi hy vọng bạo lực sẽ giảm bớt

và không còn ảnh hưởng

trên đời sống con người nữa

 

Các Giám mục Mêhicô vẫn nuôi hy vọng bạo lực sẽ giảm bớt và không còn ảnh hưởng trên đời sống con người nữa.

Mêhicô (Zenith12/09/2011) - Mặc cho bạo lực vừa diễn ra tại Monterry cách đây một tháng, gây thiệt mạng cho hơn 50 người, nhưng các giám mục Mêhicô vẫn quyết định họp nhau tại thành phố này, theo như chương trình đã định trước, như một dấu chỉ cho tình liên đới với những nạn nhân của bạo lực.

Hồi tuần qua, trong cuộc họp báo về vấn đề này, Ðức hồng y Rivera Carrera, Tổng Giám mục và là Giáo Chủ của Mêhicô, đã giải thích rằng hằng năm các giám mục Mêhicô đều tham dự một tuần lễ học hỏi. Các ngài không muốn thay đổi địa điểm hoặc đình lại khoá học tại Monterry, thủ phủ của bang Nuevo Leon, như lời khích lệ với dân chúng tại thành phố này rằng mọi khó khăn đều có thể được vượt qua, bạo lực sẽ giảm đi và không còn ảnh hưởng trên đời sống của người dân nữa.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page