Ngày Quốc tế Xóa mù chữ năm 2011

tập trung vào mối liên hệ

giữa xóa mù chữ và hòa bình

 

Ngày Quốc tế Xóa mù chữ năm 2011 tập trung vào mối liên hệ giữa xóa mù chữ và hòa bình.

Vatican (Vatican Radio and Agenzia Fides 07-09-2011) - Ðược biết, từ cuối năm 1965, Liên hiệp quốc đã công bố ngày 08 tháng Chín hằng năm là Ngày Quốc tế Xóa mù chữ, và ngày này được tổ chức lần đầu tiên năm 1966. Chủ đề của Ngày Quốc tế Xóa mù chữ năm nay tập trung vào mối liên hệ giữa xóa mù chữ và hòa bình.

Mỗi năm vào ngày này, Unesco đều nhắc nhở cộng đồng quốc tế về tình trạng mù chữ trên toàn cầu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, xóa mù chữ vẫn còn là một mục tiêu khó đạt được. Theo báo cáo của Unesco năm 2010, khoảng 793 triệu người lớn chưa biết đọc biết viết, nghĩa là cứ năm người thì có một người mù chữ và 2 phần 3 trong số này là phụ nữ; 67.4 triệu trẻ em không được đi học và số em đi học không thường xuyên hay bỏ học còn nhiều hơn nữa.

Do vậy, để hoàn thành mục tiêu xóa nạn mù chữ trên toàn thế giới cần có nhiều nỗ lực và quyết tâm chính trị, không chỉ để đảm bảo cho tất cả mọi người được học hành, nhưng còn là một công cụ để chống lại đói nghèo, xóa bỏ nạn lao động trẻ em và bóc lột trẻ em.

Trong nhiều chương trình hoạch định để cử hành ngày này, tổ chức Manos Unidas (Chung tay đoàn kết) của Giáo Hội Công giáo Tây Ban Nha, nhân dịp này, đã giới thiệu tài liệu dạy học dành cho giáo viên niên khóa 2011-2012. Năm 2011 tổ chức này đã trợ giúp 128 dự án về giáo dục trên khắp thế giới. Nhiều chương trình giáo dục đã được nhóm kỹ thuật về lĩnh vực giáo dục soạn thảo trong 30 năm qua. Các chương trình này không chỉ được phân phối qua Internet, mà còn được gửi đến 71 phái đoàn vẫn liên lạc trực tiếp với các trung tâm giảng dạy và với cơ quan phân phối tài liệu của tổ chức này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page