Giới truyền thông Ðức nói rằng

Ðức Thánh Cha Benedicto XVI

sẽ phải đối phó với hiện tượng thế tục hóa

gia tăng tại quê hương của ngài

 

Giới truyền thông Ðức nói rằng Ðức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ phải đối phó với hiện tượng thế tục hóa gia tăng tại quê hương của ngài.

Vatican (CNS 8/09/2011) - Trong những ngày vừa qua, trước cuộc viếng thăm quê hương của Ðức Thánh Cha Benedict XVI diễn ra, dự kiến từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2011, giới truyền thông Ðức đang muốn biết Ðức Thánh Cha có cảm thấy thoải mái tại quốc gia ngài đã ra đi 30 năm về trước hay không.

Ðược biết, cuộc viếng thăm mục vụ của Ðức Thánh Cha tại Ðức được hoạch định để tăng cường và xác tín đức tin của người Công giáo tại đây qua chủ đề: "Nơi nào có Chúa, ở đó có tương lai". Các thông kê cho thấy rằng trong 20 năm qua, con số người Công giáo tại Ðức đã giảm xuống chỉ còn gần 4 triệu, mặc dầu dân số tổng quát đã gia tăng khoảng 1 triệu người. Con số trẻ em dưới 7 tuổi được rửa tội hàng năm đã giảm xuống chỉ còn 170,000 so với con số 290,000 vào năm 1991. Con số các bí tích hôn phối được cử hành hằng năm trong các giáo xứ Công giáo đã giảm từ 111,000 năm 1991 xuống ít hơn 50,000 năm 2009. Ðó là lý do mà giới truyền thông Ðức nói rằng Ðức Thánh cha Benedicto sẽ phải đối phó với hiện tượng thế tục hóa gia tăng tại quê hương của ngài.

Hiển nhiên là Ðức Thánh cha đã thường xuyên viếng thăm nước Ðức, và tiếp xúc với bạn hữu và đồng nghiệp cũng như hiểu biết những chuyển biến trong đời sống giáo hội, thần học và chính trị trong khi phục vụ tại Rôma. Là Giáo Hoàng, ngài đã đến nước Ðức năm 2005 để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne, và năm 2006 ngài đã đến thăm Bavaria, nơi ngài sinh trưởng và cũng là nơi ngài phục vụ với tư cách là một giáo sư thần học và một giám mục.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page