Gặp gỡ giữa bộ Giáo lý Ðức tin

và Huynh đoàn thánh Piô 10

 

Gặp gỡ giữa bộ Giáo lý Ðức tin và Huynh đoàn thánh Piô 10.

Vatican (SD 14-9-2011) - Hôm 14 tháng 9 năm 2011, Ðức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, đã gặp Ðức Giám Mục Bernard Fellay, Bề trên tổng quyền Huynh đoàn thánh Piô 10 để kiểm điểm tình hình đối thoại giữa hai bên nhắm đến sự hòa giải.

Thông cáo cho biết hiện diện trong cuộc gặp gỡ tại Bộ giáo lý đức tin còn có các cộng sự viên của Ðức Hồng Y Levada là Ðức Tổng Giám Mục Luis Ladaria SJ, Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin, và Ðức Ông Guido Pozzo, Tổng thư ký Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo Hội của Thiên Chúa; ngoài ra có hai Linh Mục tổng cố vấn của Huynh Ðoàn.

"Sau khi Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 quyết định giải vạ tuyệt thông cho 4 Giám Mục thuộc huynh đoàn thánh Piô 10 và cho mở cuộc đối thoại về tín lý với huynh đoàn, một Ủy ban hỗn hợp gồm các chuyên gia của Bộ và của Huynh đoàn đã được thành lập và đã nhóm họp 8 lần tại Roma trong thời gian từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 4 năm 2011. Các cuộc đối thoại này có mục đích trình bày và đào sâu những khó khăn lớn về đạo lý liên hệ tới những vấn đề tranh luận. Các cuộc hội thảo đó đã đạt mục đích là làm sáng tỏ lập trường và lý lẽ của hai bên.

Thông cáo cũng nói rằng: "Ðể ý đến những quan tâm và thỉnh cầu do Huynh đoàn thánh Piô 10 trình bày liên quan đến sự tôn trọng trọn vẹn đức tin Công giáo đứng trước lối giải thích về sự gián đoạn của Công đồng chung Vatican 2 đối với truyền thống (..), Bộ giáo lý đức tin coi là căn bản cho hòa giải hoàn toàn với Tòa Thánh việc Huynh Ðoàn chấp nhận Tiền đề đạo lý được trao cho ngày 14 tháng 9 năm 2011. Tiền đề này chứa đựng một số nguyên tắc đạo lý và những tiêu chuẩn giải thích đạo lý Công Giáo cần thiết để bảo đảm sự trung thành với Huấn quyền của Hội Thánh và cảm thức cùng Giáo Hội (sentire cum Ecclesia), đồng thời mở ngỏ cho sự thảo luận hợp pháp những nghiên cứu và giải thích thần học liên quan tới các kiểu diễn tả và công thức đặc thù trong các văn bản Công đồng chung Vatican 2 và Giáo huấn tiếp theo đó của Hội Thánh.

Sau cùng, thông cáo cho biết trong khóa họp, có một số yếu tố đã được đề nghị để giải quyết tình trạng giáo luật của Huynh đoàn thánh Piô 10, tiếp theo sự hòa giải nếu có và vẫn được mong đợi".

Huynh Ðoàn thánh Piô 10 do Ðức Cố Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre người Pháp thành lập vì không chấp nhận nhiều giáo huấn của Công đồng chung Vatican 2. Vị Tổng Giám Mục này đã bị vạ tuyệt thông vì đã truyền chức 4 Giám Mục không có phép của Ðức Thánh Cha hồi cuối tháng 6 năm 1988.

Theo thông cáo trên đây, vấn đề bây giờ là nếu Huynh Ðoàn chấp nhận tuyên ngôn về đạo lý thì có thể bắt đầu nói về vấn đề cơ cấu pháp lý để hội nhập Huynh đoàn này vào Giáo Hội Công Giáo. Theo cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, giải pháp cho vấn đề cơ cấu và pháp lý, có thể là Ðức Thánh Cha sẽ thành lập một Giám hạt tòng nhân và quốc tế, tựa như Giám hạt Opus Dei. Các tín hữu của Huynh Ðoàn thánh Piô 10 có thời hạn vài tháng để trả lời chấp nhận hay không "Tiền đề đạo lý" đã nói trên đây. (SD 14-9-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page