Ðức Hồng y Tettamanzi hiến tặng

toàn bộ thư viện riêng của ngài

cho Thành Phố Milanô

 

Ðức Hồng y Tettamanzi hiến tặng toàn bộ thư viện riêng của ngài cho Thành Phố Milanô.

Milanô, Bắc Italia (Apic, 08/09/2011) - Hôm mùng 08 tháng 09 năm 2011, Ðức hồng y Tettamanzi, Tổng Giám Mục Milanô, đã chính thức rời nhiệm vụ để nghỉ hưu, chuyển giao trách nhiệm lại cho người kế vị ngài là Ðức hồng y Angelo Scola, cựu giáo chủ Venezia, vừa được thuyên chuyển đến.

Trong dịp đặc biệt này, Ðức hồng y Tettamanzi đã quyết định trao tặng toàn bộ thư viện riêng của ngài, gồm khoảng 9,000 đầu sách, cho thư viện thành phố Milanô, để công chúng có thể tham khảo. Các đầu sách của Ðức hồng y Tettamanzi tập trung về các thể loại thần học, tu đức, luân lý sinh học và chú giải kinh thánh.

Ðức hồng y Tettamanzi năm nay 77 tuổi, được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Milanô từ năm 2002.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page