Linh mục giám đốc

Phòng Báo Chí Toà Thánh

kêu gọi chống lại mọi hình thức

cuồng tín tôn giáo

 

Linh mục giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh kêu gọi chống lại mọi hình thức cuồng tín tôn giáo.

Roma (Apic, 8/09/2011) - Trong dịp tưởng niệm 10 năm biến cố khủng bố Toà Tháp Ðôi, bên New York, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 09 năm 2001-2011, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh và Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy rút ra bài học từ biến cố này. Ngài nói: "Nếu chúng ta muốn xây dựng hoà bình cho nhân loại, thì chúng ta phải thành công trong việc gởi đi sứ điệp rằng tôn giáo là sức mạnh tích cực xây dựng hoà bình, rằng việc chúng ta làm chứng cho Thiên Chúa không dẫn đến bất cứ hình thức cuồng tín tôn giáo nào."

Theo linh mục giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, các tôn giáo cần dấn thân làm sao để việc tôn thờ Thiên Chúa không phải là một yếu tố gây ra cuồng tín và hận thù, như đôi khi đã xảy ra, khi người ta giải thích sai ý nghĩa việc tôn thờ Thiên Chúa.

Ðặc biệt, nhân dịp tưởng niệm biến cố khủng bố 11 tháng 9, cha Lombardi tuyên dương mẫu gương hy sinh anh hùng của những người lính cứu hoả và cảnh sát thành phố New York, những người đã hy sinh mạng sống của mình. Ngài so sánh hành động của họ với nghĩa cử của người Samaritanô nhân lành trong chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu được ghi lại nơi Phúc Âm.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page