Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh nói rằng

tình liên đới là trách nhiệm

của tất cả mọi người

 

Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh nói rằng tình liên đới là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Castel Gandolfo (Zenit 6/09/2011) - Trong buổi nói chuyện với Hiệp Hội Kitô Hữu của các Công Nhân Ý tại Castel Gandolfo, hôm mùng 6 tháng 9 năm 2011, Ðức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhận định về cuộc đình công được nghiệp đoàn nhân công lớn nhất tại Ý tổ chức, rằng việc tôn trọng nhân quyền không thể lệ thuộc vào thị trường chứng khoán lên hay xuống.

Ðược biết, trong khi chính quyền Ý tranh luận về các biện pháp tiết giảm đã gây nên một cuộc đình công trên toàn quốc, hôm mùng 06 tháng 09 năm 2011. Do đó, Ðức Hồng y Bertone nhắc nhở rằng tình liên đới là trách nhiệm của tất cả mọi người và của nhà nước. Ngài nói rằng cuộc tranh luận về việc tuyển dụng công nhân nên đặt trong khuôn khổ phẩm giá con người và công lý, trong đó mọi người phải có việc làm vững chắc là một ưu tiên.

Từ đây, Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng các giá trị đạo đức giúp cho người ta nhìn tha nhân dưới tất cả mọi chiều kích: trong công lý là một đồng bào cùng hợp tác, là có sự khác biệt khi đối thoại, trong tình liên đới là nghèo khó, và trong sự hiệp thông là huynh đệ." "Liên đới, trên hết là cảm nhận được trách nhiệm đối với tất cả, và vì thế, không thể trút hết cho một mình quốc gia mà thôi."

Ðức Hồng y Bertone còn nhấn mạnh rằng: "Một nền kinh tế văn minh không thể bỏ qua giá trị xã hội với các gia đình của công nhân, với xã hội và với môi trường".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page