Các Sinh viên

thuộc Liên Ðoàn Ðại Học Công Giáo Ấn Ðộ

xử lý các vấn đề xã hội

 

Các Sinh viên thuộc Liên Ðoàn Ðại Học Công Giáo Ấn Ðộ xử lý các vấn đề xã hội.

Ấn độ (Ucanews 7/09/2011) - Các đại diện sinh viên thuộc các trường Công giáo trên khắp Andhra Pradesh đưa ra các sáng kiến khác nhau để tìm hiểu rõ hơn và xử lý các vấn đề xã hội.

Ðây là kết quả của hội trại định hướng ở Anandajyoti, Guntur, được tổ chức bởi Liên đoàn Ðại học Công giáo toàn Ấn Ðộ (AICUF), một tổ chức dành cho các sinh viên đại học quốc gia, do dòng Tên khởi xướng.

Các thành viên liên đoàn đến từ một trường của dòng Tên dự định tuyên truyền các vấn đề về môi trường, bằng cách động viên các sinh viên bạn không dùng xe môtô trong làng đại học.

Các đối tác của họ tại hai trường nữ sinh dự định viếng thăm các viện dưỡng lão và nhà tù thường xuyên để cam đoan với những người ở đó rằng xã hội vẫn quan tâm đến họ. Họ còn dự định đi đến những làng xa xôi để tìm hiểu các nhóm người bộ lạc và dalit và "tuyên truyền chủ nghĩa nhân đạo".

Các thành viên của Liên Ðoàn tại một trường khác dự định tổ chức các lớp học thường xuyên cho học sinh tại một trường nhà nước nhằm cải thiện tiêu chuẩn giáo dục trong các cơ sở đó.

Khoảng 40 lãnh đạo sinh viên đến từ bảy trường đại học Công giáo đã tham dự hội trại từ ngày 2 đến 3 tháng 9 năm 2011 với chủ đề: "Suy nghĩ để hành động, hành động để biến đổi".

Hội trại nhằm giải quyết tình trạng thiếu lãnh đạo Công giáo có năng lực trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và văn hóa ở Andhra Pradesh, theo linh mục dòng Tên Amar Rao, thành viên ban tổ chức.

Cha còn cho biết thêm rằng: Hội trại còn thảo luận các chủ đề như tham nhũng, chủ nghĩa tiêu thụ, trào lưu chính thống và chủ nghĩa phân biệt đẳng cấp và nghiên cứu các dự án phúc lợi của chính phủ dành cho người nghèo và nhu cầu cần các lãnh đạo năng động trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.

Hội trại được tổ chức giữa lúc diễn ra chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc do Anna Hazare dẫn đầu.

Cha Rao cho biết hội trại cố gắng giúp các sinh viên hiểu được những trào lưu xã hội, chính trị, văn hóa ngấm ngầm ở Andhra Pradesh và trên cả nước. Cha nói: "Các lãnh đạo trẻ này sẽ lần lượt nâng cao nhận thức nơi các sinh viên bạn và trong làng đại học".

Cô Anitha Latha, một trại viên, nói hội trại giúp cô nhận thức về nhiều vấn đề xã hội và giúp cô tin rằng biến đổi xã hội là chuyện khả thi "nếu tôi tự biến đổi bản thân trước".

Theo J. Ayesha, một tham dự viên khác, chương trình giúp cô biết "bình phẩm và phân tích các sự kiện diễn ra quanh mình".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page