Ðức Thánh cha chia buồn về sự ra đi

của Ðức hồng y André Marie Deskur

cựu chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh

về Truyền Thông Xã Hội

 

Ðức Thánh cha chia buồn về sự ra đi của Ðức hồng y André Marie Deskur, cựu chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội.

Roma (Vat. 4/09/2011) - Ðược biết, Ðức hồng y André Marie Deskur,người BaLan gốc Pháp, vừa qua đời hôm 03 tháng 09 năm 2011, hưởng thọ 87 tuổi.

Trong điện văn chia buồn gởi đến Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovia, và là cựu thư ký của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã gọi Ðức Cố Hồng Y André Marie Deskur, là "người cộng sự quý báu" và là "người bạn thân tín" của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Ðức cố Hồng Y Deskur đã bắt đầu phục vụ tại Toà Thánh từ năm 1950. Trong thời gian công đồng Vaticanô II, trước hết ngài đã được chọn làm thư ký của Ủy Ban Chuẩn Bị Công Ðồng, đặc trách các phương tiện truyền thông báo chí và truyền thanh truyền hình, từ năm 1960 đến 1962; sau đó ngài là chuyên viên của Công Ðồng từ năm 1962 đến năm 1965.

Ðức cố Gioan Phaolô II đã phong tước Hồng Y cho Ðức Cha André Marie Deskur, ngày 25 tháng 05 năm 1985.

Như vậy, với sự ra đi của Ðức Hồng Y Deskur, hồng y đoàn còn 193 vị, trong số này chỉ có 114 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là tuổi quy định quyền của Mật Viện bầu giáo hoàng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page