Tầm quan trọng của việc sửa lỗi anh chị em

trong sinh hoạt giáo hội

với tinh thần trách nhiệm và tình bác ái

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa lỗi anh chị em trong sinh hoạt giáo hội với tinh thần trách nhiệm và tình bác ái.

Vatican (Zenith 04/09/2011) - Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 04 tháng 09 năm 2011, tại Castel Gandolfo, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã giải thích bài phúc âm Chúa Nhật nói về việc sửa lỗi huynh đệ như là một hành động của đức bác ái, một bác ái bắt nguồn từ tình thương hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ðức Thánh Cha nói rằng: "Tình bác ái huynh đệ cũng đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm đi kèm theo. Vì thế, nếu một người anh em lỗi phạm đến tôi, tôi cần đối xử bác ái với người anh em đó bằng cách, trước hết, đến nói chuyện trực tiếp với người anh em này, chỉ cho người anh em thấy mình đã sai lỗi như thế nào trong việc làm hay lời nói. Sau đó, hãy trở lại với người anh em đó lần nữa cùng với một hay hai người chứng, để giúp người anh em hiểu được vấn đề sai lỗi. Việc loại ra khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn, chỉ là giải pháp cuối cùng, vì sự ngoan cố của đương sự mà thôi. Từ đây, Ðức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn đức của ngài như sau: "Tất cả những diễn tiến sửa lỗi người anh em cho thấy tinh thần đồng trách nhiệm trong cuộc hành trình Giáo Hội sống đời kitô. Mỗi người, với ý thức về những giới hạn và khuyết điểm của mình, đều được mời gọi thực thi việc sửa lỗi trong tình huynh đệ bác ái, nhắm giúp nhau canh tân đời sống".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page