Âm Nhạc là phương tiện ưu tiên

để thông truyền Ðức Tin

 

Âm Nhạc là phương tiện ưu tiên để thông truyền Ðức Tin.

Roma (apic 1/09/2011) - Trong một buổi hòa nhạc để mừng Ðức Thánh Cha Benedicto XVI do Ðức Hồng Y Domenico Bartolucci, tổ chức tại Dinh Thự Mùa Hè ở Castel Gandolfo, tối hôm 31 tháng 8 năm 2011, Ðức Thánh Cha đã định nghĩa "âm nhạc như là ngôn ngữ ưu tiên để thông truyền Ðức Tin. Và Ðức Thánh Cha cũng đã so sánh các bài bình ca grêgôriêng như là kho tàng quý giá của Giáo Hội.

Ðược biết Ðức Hồng Y Domenico Bartolucci, năm nay đã 94 tuổi, là người điều khiển ca đoàn Nhà Nguyện Sixtine và là nhà soạn nhạc phụng vụ có tài. Trong cái nhìn của Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng Y Domenico Bartolucci đã thi hành thừa tác vụ linh mục qua dòng nhạc.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page