80 dân biểu công giáo

đến từ khắp nơi trên thế giới

họp nhau tại Castel Gandolfo

để thảo luận về việc những người kitô

bị bách hại trên thế giới

 

80 dân biểu công giáo đến từ khắp nơi trên thế giới họp nhau tại Castel Gandolfo để thảo luận về việc những người kitô bị bách hại trên thế giới.

Roma (Apic 1/09/2011) - Theo sáng kiến của Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng giám mục Vienne, từ ngày 25 đến 28 tháng 08 năm 2011, có khoảng 80 dân biểu công giáo, thuộc tổ chức "Mạng Lưới Quốc Tế Các Nhà Lập Pháp Công Giáo", đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc Châu, Nam Hàn, các quốc gia Châu Mỹ La Tinh và Âu Châu, đã họp nhau tại một địa điểm gần bên Dinh Thự Mùa Hè của Ðức Giáo Hoàng, để bàn về những bách hại, những kỳ thị mà người kitô hữu đang phải gánh chịu trên thế giới. Ngoài ra, các nhà lập pháp còn bàn đến việc miễn trừ thuế cho các tài sản giáo hội, nạn ấu dâm, việc bảo vệ gia đình và bảo vệ sự sống.

Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, cho biết đây là sáng kiến hoạt động riêng không có liên hệ gì với Vatican. Tuy nhiên các nhà lập pháp đã đến chào thăm và lãnh phép lành của Ðức Thánh Cha Benedictô XVI vào cuối buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, 28 tháng 08 năm 2011.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page