Mùa Chay là thời gian

để dẹp bỏ bao bị bằng Plastic

 

Mùa Chay là thời gian để dẹp bỏ bao bị bằng Plastic.

Hoa kỳ [CNS 25/2/2011] - Mùa Chay có thể mà thời gian để dẹp bỏ bao bị bằng Plastic.

Ðược biết Mùa Chay năm 2011 sẽ được khai mạc vào Thứ Tư Lễ Tro ngày 9 tháng 3 năm 2011.

Ông Dan Misleh, giám đốc điều hành của "Liên minh Công giáo về thay đổi thời tiết" tại Hoa kỳ nói rằng mùa chay đối với người Công giáo không chỉ có nghĩa là từ bỏ việc ăn Sô cô la hay kem trong 40 ngày.

Thay vào đó, ông Misleh đề nghị các gia đình Công giáo nên làm một vài hy sinh để góp phần vào việc xây dựng một thế giới bền vững và công bình hơn như không xử dụng bao bị bằng Plastic hoặc đèn bóng. Ông Misleh nói rằng "toàn bộ vấn đề thay đổi thời tiết có liên hệ đến sự tiêu thụ và cách sống".

Giám đốc của "Liên minh Công giáo về thay đổi thời tiết" có trụ sở tại Washington khẳng định rằng "Mùa Chay là thời gian tuyệt hảo nhứt để duyệt lại cách sống của chúng ta".

Ông Misleh nói rằng ngay cả khi hy sinh một thức ăn như Sô co la hay kem cũng "nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải nghĩ đến những người đang thiếu thốn".

"Liên minh Công giáo về thay đổi thời tiết" qui tụ nhiều tổ chức Công giáo và cổ võ lời kêu gọi quan tâm đến thiên nhiên và người nghèo của thánh Phanxico Assisi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page