Các tín hữu Tin lành Baptist tại Hoa kỳ

được mời gọi nhận ra giá trị

của sám hối trong mùa chay

 

Các tín hữu Tin lành Baptist tại Hoa kỳ được mời gọi nhận ra giá trị của sám hối trong mùa chay.

Hoa kỳ [CWN 25/2/2011] - Các tín hữu Tin lành Baptist tại Hoa kỳ được mời gọi nhận ra giá trị của sám hối trong mùa chay.

Theo hãng tin "The Associated Baptist Press", các tín hữu Tin lành Baptist ngày càng nhận ra giá trị của việc sám hối mùa chay.

Ông Kyle Henderson, thuộc một Giáo hội Tin lành Baptist tại thành phố Athens, bang Texas, khẳng định rằng "sám hối mùa chay là một điều xuất phát từ Kinh Thánh chứ không phải do Giáo hội Công giáo bày ra".

Ông Henderson nói rằng các tín hữu Tin lành Baptist thường nhìn những thực hành Công giáo với con mắt nghi ngờ. Nhưng theo ông, truyền thống tuân giữ một mùa sám hối trước lễ Phục Sinh đã có ngay từ thời các cộng đồng Kitô tiên khởi.

Việc tái khám phá Mùa Chay là dấu hiệu mới nhứt cho thấy các tín hữu Tin lành Hoa kỳ, mặc dầu chưa chấp nhận giáo lý Công giáo, đã bắt đầu nhìn nhận giá trị của nền tu đức Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page