Công giáo và Anh giáo tại Tây ban nha

đạt thỏa thuận về bí tích rửa tội

 

Công giáo và Anh giáo tại Tây ban nha đạt thỏa thuận về bí tích rửa tội.

Madrid [Zenit 23/2/2011] - Công giáo và Anh giáo tại Tây ban nha đạt thỏa thuận về bí tích rửa tội.

Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức cha Adolfo Gonzalez Montes, chủ tịch Ủy ban đại kết của Hội đồng Giám mục Công giáo Tây ban nha và Ðức cha Carlos Lopez Lozano, Giám mục Anh Giáo tại nước này, hai Giáo hội đã tuyên bố nhìn nhận tính thành sự của bí tích rửa tội được cử hành trong hai Giáo hội.

Tuyên ngôn được đưa ra sau cuộc đối thoại thần học giữa hai Giáo hội, nhìn nhận niềm tin chung vào "Thiên Chúa Cha, Chúa Giesu Kito và Chúa Thánh Thần" cũng như "một phép rửa chung trong một Giáo hội của Chúa".

Các Ðức giám mục Công giáo và Anh giáo tại Tây ban nha ghi nhận rằng cuộc đối thoại đại kết đã củng cố mối xác tín chung về tầm quan trọng của bí tích rửa tội trong việc xây dựng Giáo hội.

Tuyên ngôn không đề cập đến những khác biệt giữa hai Giáo hội liên quan đến bản chất bí tích của phép thêm sức.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page