Giáo hội Ý kêu gọi Liên Âu

giúp đỡ các nước đang phải đương đầu

với làn sóng di dân từ Bắc Phi

 

Giáo hội Ý kêu gọi Liên Âu giúp đỡ các nước đang phải đương đầu với làn sóng di dân từ Bắc Phi.

Roma [AFP 24/2/2011] - Giáo hội Ý kêu gọi Liên Âu giúp đỡ các nước đang phải đương đầu với làn sóng di dân từ Bắc Phi.

Hôm thứ Năm 24 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kêu gọi "toàn thể Âu Châu" hãy can thiệp một cách hữu hiệu để giúp đỡ các nước đang phải đương đầu với một làn sóng di dân tiếp theo cuộc nổi dậy tại Lybia.

Ðược hãng thông tấn Ý Ansa trích thuật, Ðức hồng y Bagnasco nói rằng những diễn tiến tại Lybia là "một thảm kịch vĩ đại dưới mắt mọi người", nhứt là dưới mắt Âu Châu.

Ðức hồng y kêu gọi: "toàn thể Âu châu phải can thiệp một cách hữu hiệu để giúp đỡ các nước đang ở tuyến đầu" trong việc đương đầu với làn sóng tỵ nạn.

Tình trạng bất ổn mà dân chúng Bắc Phi, nhứt là tại Lybia, đang trải qua "sẽ khiến cho nhiều người bỏ nước ra đi đến bất cứ nơi nào họ có thể để tìm được tự do, cơm bánh và nhứt là hy vọng và Ý là một trong những nước gần nhứt".

Theo Ðức hồng y Bagnasco, "nếu muốn đáp ứng một cách nhân đạo và cụ thể với những người tỵ nạn, toàn thể Âu Châu cần phải liên kết với nhau để tim kiếm những phương tiện cụ thể".

Hôm thứ Năm 24 tháng 2 năm 2011, chính phủ Ý cũng đã kêu gọi Liên Âu giúp nước này đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo và làn sóng người tỵ nạn do tình hình ngày càng tồi tệ tại Lybia tạo ra. Bộ trưởng bộ nội vụ Ý, ông Roberto Maroni, than phiền rằng các vị đồng nhiệm của ông trong Liên Âu đã khước từ không muốn tiếp tay với Ý. Ông nói rằng đây không phải là "một dấu hiệu tốt cho Âu Châu".

Theo Frontex, cơ quan kiểm soát biên giới Âu châu, hiện có khoảng từ 500 ngàn đến một triệu rưởi người ngoại quốc mà phần lớn đến từ các nước Phi Châu vùng Hạ Sahara, đang sinh sống tại Lybia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page