Một nhóm tín hữu Kitô tại Lào

đang bị đe dọa chết đói

 

Một nhóm tín hữu Kitô tại Lào đang bị đe dọa chết đói.

Lào [CWN 23/2/2011] - Một nhóm tín hữu Kitô Lào đang lâm cảnh chết đói.

Theo tổ chức có tên là "Christian Solidarity Worldwide" [Liên đới Kitô toàn cầu] có trụ sở tại London, Anh quốc, một nhóm khoảng 65 tín hữu Kitô tại một làng ở Lào bị đe dọa giết chết vì họ không chịu bỏ đạo. Hiện nhóm người này đang lâm cảnh chết đói vì chính quyền địa phương phá hủy mùa màng và ngăn cản việc tiếp tế lương thực cho họ.

Ðược biết có tất cả 18 gia đình Kitô nói trên đang sống tại một trại tạm cư bên ngoài làng Katin, quận Ta Oyl, tỉnh Saravan, kể từ khi họ buộc phải rời bỏ làng mạc vì không chịu bỏ đạo.

Một bản báo cáo được gởi đến tổ chức "Liên đới Kitô toàn cầu" trong tuần này cho biết chính quyền địa phương đã ngăn cấm không cho nhóm tín hữu Kitô nói trên được vào làng để canh tác đất đai của họ. Một khu đất canh tác xung quanh trại tạm cư cũng bị phá hủy. Các viên chức làng đã ra lệnh cho các gia đình sống xung quanh nhóm tín hữu này không được tiếp tế lương thực, nước uống và thuốc men cho họ.

Bản báo cáo nói rằng chính quyền địa phương muốn bỏ đói nhóm tín hữu này để họ phải bỏ đạo.

Hiến Pháp Lào tuyên bố tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo. Tuy nhiên, các viên chức chính quyền địa phương không tuân thủ điều khoản này.

Phật giáo tiểu thừa là tôn giáo chính tại Lào. Các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có Kitô giáo, thường xuyên bị xách nhiễu.

Tổ chức "Liên đới Kitô toàn cầu" kêu gọi chính phủ Lào hãy tôn trọng hiến pháp và để cho người dân làng Katin được trở về nhà mình. Tổ chức này cũng kêu gọi cộng đồng thế giới truy tố chính phủ Lào vì những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page