Các Ðức giám mục Bolivia cho điều tra

về hiện tượng tượng Chúa Giêsu chảy máu

 

Các Ðức giám mục Bolivia cho điều tra về hiện tượng tượng Chúa Giêsu chảy máu.

Lima, Peru [CNA 21/2/2011] - Các Ðức giám mục Bolivia cho điều tra về hiện tượng tượng Chúa Giesu chảy máu.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CNA hôm 18 tháng 2 năm 2011, Ðức cha Cristobal Bialasik, Giám mục Oruro, Bolivia khẳng định rằng Giáo hội luôn tỏ ra cẩn trọng về hiện tượng các tượng Chúa Giesu chảy nước mắt hay máu. Ngài nói rằng hiện tượng này cần phải luôn được điều tra một cách cẩn thận.

Ðược biết: kể từ tháng 3 năm 1995, một bức tượng Chúa Giesu có đội mũ gai tại thành phố Cochabamba đã chảy nước mắt và máu.

Ðức cha Bialasik nói rằng các cuộc xét nghiệm y khoa cho thấy máu chảy ra từ bức tượng là máu thật. Chính vì vậy mà Hội đồng Giám mục Bolivia đã cho thành lập một ủy ban để nghiên cứu về hiện tượng hầu đưa ra một phán quyết chính thức. Ủy ban đã thu thập nhiều ý kiến khác nhau.

Theo Ðức giám mục Oruro, Giáo hội luôn tỏ ra cẩn trọng trước những hiện tượng như thế. Ðức cha Bialasik cho biết Ủy ban điều tra của Hội đồng Giám mục Bolivia sẽ trình bày các kết quả vào tháng 5 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page