Giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay 2011

 

Giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay 2011.

Vatican [Tổng hợp 22/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn ý nghĩa bí tích rửa tội.

Trên đây là lời kêu gọi được Ðức thánh cha đưa ra trong sứ điệp mùa chay có chủ đề "cùng với Chúa Kitô, anh chị em đã được mai táng trong Phép Rửa và anh chị em cũng được sống lại với Người".

Sứ điệp đã được Ðức hồng y Robert Sarah, người Guinea, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum [đồng tâm] mở cuộc họp báo giới thiệu sáng thứ Ba 22 tháng 2 năm 2011. Hiện diện trong cuộc họp báo, ngoài các vị phụ tá của Ðức hồng y Sarah, còn có bà Myriam Garcia Abisqueta, chủ tịch tổ chức bác ái "Manos Unidas" [những bàn tay liên kết] tại Tây ban nha.

Trong sứ điệp mùa chay năm 2011, Ðức thánh cha nhắc nhở rằng "bí tích rửa tội không phải là một nghi thức của quá khứ, mà là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, ảnh hưởng đến toàn thể cuộc sống của người chịu phép rửa, mang lại cho họ sự sống thần linh và kêu gọi họ chân thành hoán cải, một cuộc hoán cải được ân thánh khởi sự và nâng đỡ, đưa họ đạt tới tầm mức trưởng thành của Chúa Kitô".

Ðức thánh cha khẳng định: "có một liên hệ đặc biệt giữa Phép rửa và Mùa Chay, bởi vì mùa chay là thời điểm thuận tiện để cảm nghiệm ơn thánh cứu độ". Theo Ðức thánh cha, năm Chúa nhựt mùa chay giúp các tín hữu tiến đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa, bằng cách đưa họ tiến qua các giai đoạn trong hành trình khai tâm Kitô giáo. Tóm lại, hành trình mùa chay, trong đó chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm thánh giá, chính là trở nên đồng hình với cái chết của Chúa Kitô, để thực hiện sự hoán cải sâu xa, để cho hoạt động của Chúa Thánh Thần tác động, quyết liệt qui hướng cuộc sống theo thánh ý Chúa, giải thoát chúng ta khỏi ích kỷ, vượt thắng bản năng muốn thống trị người khác và cởi mở với tình thương của Chúa Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page