Giáo Xứ Ðại Ðiền Bắc Ninh

cung nghinh Thánh Giá

đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội

 

 

Giáo Xứ Ðại Ðiền Bắc Ninh cung nghinh Thánh Giá đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội.


Giáo Xứ Ðại Ðiền Bắc Ninh cung nghinh Thánh Giá đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội.


Ðại Ðiền - Bắc Ninh, Việt Nam (25/02/2011) - Một tuần lễ giáo xứ Ðại Ðiền vinh dự và hãnh diện được cung nghinh Thánh Giá của Ðại Hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội.

Ngày 19 tháng 2 năm 2011, giới trẻ trong giáo xứ không quản trời mưa vẫn cung nghinh Thánh Giá được đón nhận từ nhà thờ Thống Nhất lúc 14 giờ về nhà thờ Sơn Ðình thuộc giáo xứ Ðại Ðiền. Thánh Lễ lúc 15 giờ do cha Tổng Ðại Diện, Quản Hạt Tây Nam Giuse Trần Quang Vinh chủ tế cùng quí cha trong giáo hạt đồng tế. Sau Thánh Lễ, toàn xứ tiếp tục cung nghinh Thánh Giá đi qua vùng du lịch Tây Thiên, qua Thiền Viện Trúc Lâm, qua Uỷ Ban Nhân Dân xã Ðại Ðình, qua chợ chiều, qua giáo họ Sơn Thanh rồi về nhà xứ Ðại Ðiền.

Trong niềm vui mừng nhờ cây Thánh Giá mà con người được ơn Cứu Ðộ, vì vậy giáo họ Liễn Sơn suy tôn Thánh Giá tham dự Thánh Lễ ngày thứ hai; giáo họ Sơn Ðình ngày thứ ba; giáo họ Sơn Thanh ngày thứ tư; giáo họ Hợp Châu, Sơn Nam, cùng toàn thể giáo xứ Văn Thạch ngày thứ năm, nhà xứ Ðại Ðiền ngày thứ sáu, toàn giáo xứ Ðại Ðiền ngày thứ bảy và trao lại Thánh Giá cho giáo xứ Hữu Bằng. Kết thúc tuần lễ giáo xứ Ðại Ðiền và Văn Thạch cung nghinh Thánh Giá. Ước gì không có hãnh diện nào bằng Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô.

 

Giáo xứ Ðại Ðiền Bắc Ninh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page