Sứ điệp chung kết của

Hội đồng các Giáo hội Kitô

và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu

 

Sứ điệp chung kết của Hội đồng các Giáo hội Kitô và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu.

Belgrade [Zenit 21/2/2011] - Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu tuyên bố rằng tự do tôn giáo là một quyền và là một giá trị mà mọi xã hội dân chủ cần phải sẵn sàng bảo vệ và thăng tiến.

Kết thúc cuộc gặp gỡ diễn ra tại Belgrade từ ngày 17 đến 20 tháng 2 năm 2011 với chủ đề "bản sắc dân tộc và hội nhập Âu châu: sự đóng góp của các tín hữu Kitô", Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu đã cho công bố một sứ điệp kêu gọi bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo.

Sứ điệp chung kết của hai tổ chức Giáo hội này khẳng định rằng mỗi người đều có một phẩm giá bất khả di nhượng. Con người có một phẩm giá như thế là bởi được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa... Do đó, con người không chỉ có một chiều kích cá nhân, mà còn có cả một chiều kích xã hội nội tại. Thuộc về một gia đình, một quốc gia và những loại cộng đồng khác là một phần của bản sắc con người. Cho dẫu mỗi một người là độc nhứt vô nhị, không ai có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình nếu không đi vào quan hệ với người khác".

Theo Hội đồng các Giáo hội Kitô và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu, mặc dù người tín hữu Kitô nhận được một bản sắc đặc thù khi chịu phép rửa, đây không phải là một bản sắc bất biến; nhiều yếu tố mới có thể làm cho bản sắc này thêm phong phú, nhưng cũng có thể tạo ra những căng thẳng. Do đó, bản sắc là một kinh nghiệm sâu xa mời gọi chúng ta đi vào đối thoại với anh chị em đến từ phương xa và cùng nhau hoạt động cho công ích.

Về tự do tôn giáo, các vị đại diện của Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu châu và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu khẳng định rằng "tự do tôn giáo là một quyền và một giá trị mà bất cứ xã hội nào tự cho là dân chủ đều phải thăng tiến và bảo vệ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page