Có nhiều tín hữu thực hành đạo

tại Trung quốc hơn Ý

 

Có nhiều tín hữu thực hành đạo tại Trung quốc hơn Ý.

London [CWN 18/2/2011] - Cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair, nói rằng tại Trung quốc có nhiều người Hồi giáo hơn tại Âu Châu và nhiều tín hữu Kitô thực hành đạo hơn tại Ý.

Trong một bài nói chuyện về ảnh hưởng của các tôn giáo tại Diễn đàn về niềm tin và toàn cầu hóa được tổ chức tại thành phố Monterrey, Mehico, cựu thủ tướng Anh nói với các sinh viên thuộc trường đại học kỹ thuật Monterrey rằng "có một cuộc tranh luận mới đang được hình thành. Cuộc tranh luận này có thể xoay quanh vấn đề di dân hay bảo hộ mậu dích. Nhưng trước hết, đây là một cuộc tranh luận về những vấn đề văn hóa và hội nhập."

Ông Tony Blair giải thích rằng tại Trung đông, người ta nêu lên câu hỏi: liệu Tây phương có tôn trọng hay không đối với Hồi giáo. Cuộc xung đột giữa Israel và Palestine cũng gắn liền với câu hỏi ấy. Tại Âu Châu, người ta lại bàn đến vấn đề hội nhập văn hóa.

Theo cựu thủ tướng Anh, dân chủ và thay đổi kinh tế thôi chưa đủ, mà còn phải có thay đổi về xã hội nữa. Ông Tony Blair nhấn mạnh rằng tôn giáo là một yếu tố chủ yếu để hiểu được Trung đông. Tôn giáo cũng có một tầm quan trọng đặc biệt tại một số vùng khác. Chẳng hạn, tại Trung quốc có nhiều người Hồi giáo hơn tại Âu Châu và có nhiều người Công giáo thực hành đạo hơn tại Ý. Ông khẳng định: niềm tin tôn giáo ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người.

Ông Blair nói: "Quan điểm của tôi rất đơn giản. Bạn hãy nhìn bất cứ nơi đâu, tôn giáo cũng là điều quan trọng. Niềm tin tạo ra động lực. Hiểu được niềm tin, các tín đồ, những xu hướng và cơ cấu tổ chức của một tôn giáo cũng quan trọng như hiểu được tổng sản lượng của một quốc gia, các kinh doanh và tài nguyên của nước này".

Cựu thủ tướng Anh kết luận: "Toàn cầu hóa đang gia tăng mọi xu thế trên. Hoặc là chúng ta phải thích nghi hoặc là chúng ta bị đẩy ra bên lề".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page