Các Ðức giám mục Brasil than phiền

về tình trạng đạo đức suy đồi

 

Các Ðức giám mục Brasil than phiền về tình trạng đạo đức suy đồi.

Brasilia, Brasil [AFP 17/2/2011] - Các Ðức giám mục Brasil than phiền về tình trạng đạo đức suy đồi tại nước này.

Ðược biết: hôm thứ Năm 17 tháng 2 năm 2011, các Ðức giám mục Brasil đã phản đối một chương trình truyền hình mà các vị cho là độc hại cho xã hội.

Các vị chủ chăn Giáo hội Brasil nói rằng chương trình truyền hình "sống" có tên là "Big Brother" "tấn công vào phẩm giá con người" bởi vì ngày càng có nhiều người người muốn tham dự vào chương trình để được giải thưởng hay để được nổi tiếng.

Trong chương trình truyền hình trực tiếp này, các tham dự viên được cho vào một phòng và nhứt cử nhứt động đều được ống kính truyền hình theo dõi và trình chiếu cho khán giả xem. Nhiều cảnh phạm đến thuần phong mỹ tục và cảm xúc của khán giả.

Các Ðức giám mục Brasil cảnh cáo rằng chương trình này phản ánh tình trạng suy đồi đạo đức và gọi đây là một "sự khai thác đầy lạm dụng và vô luân".

Các ngài kêu gọi các đài truyền hình tại Brasil hãy nghĩ lại vai trò của mình trong đời sống xã hội. Các ngài cũng đòi hỏi chính quyền phải tỏ ra tích cực hơn trong việc kiểm duyệt các chương trình truyền hình có nội dung đồi bại như thế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page