Ðức thánh cha kêu gọi các mục tử

noi gương Chúa Kitô và các tông đồ

 

Ðức thánh cha kêu gọi các mục tử noi gương Chúa Kitô và các tông đồ.

Roma [Zenit 20/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các mục tử noi gương Chúa Kitô và các tông đồ.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 20 tháng 2 năm 2011, Ðức thánh cha nhắc đến Lễ kính ngai tòa thánh Phero được Giáo hội cử hành ngày thứ Ba 22 tháng 2 năm 2011.

Nhân dịp này Ðức thánh cha tóm tắt ơn gọi của thánh Phero như sau: "Chúa Kitô đã ủy thác cho ngài, người môn đệ đầu tiên, trách vụ làm Thầy và Mục Tử để dẫn dắt Dân Chúa, để ngài có thể lên đến Trời Cao".

Trích dẫn lá thư của ngài nhân dịp khai mạc Năm Linh mục, Ðức thánh cha kêu gọi mọi vị mục tử hãy sống theo lối sống mới được Chúa Giesu khởi đầu và được các tông đồ noi theo. Ðây cũng là lối sống mà thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars mô phỏng trong suốt sứ vụ linh mục của ngài.

Theo Ðức thánh cha, cử hành lễ kính ngài tòa thánh Phero có nghĩa là gán cho ngai tòa này một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa và nhận ra một dấu hiệu ưu biệt của tình yêu Chúa, Mục Tử tốt lành hằng hữu, là Ðấng muốn qui tụ toàn thể Giáo hội và dẫn dắt trên con đường cứu độ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page