Theo gương đức cố Hồng y Kim

nhiều người Nam Hàn hiến tặng cơ phận

 

Theo gương đức cố Hồng y Kim, nhiều người Nam Hàn hiến tặng cơ phận.

Seoul, Nam Hàn [Asianews 17/2/2011] - Theo gương đức cố Hồng y Stephen Kim Sou Hwan, nhiều người dân Nam Hàn tự nguyện hiến tặng cơ phận.

Hôm 16 tháng 2 năm 2011, một cơ quan chính phủ cho biết con số những người ghi danh hiến tặng cơ phận tại Nam Hàn đã tăng thêm 100 ngàn người chỉ trong vòng một năm. Ðây là một con số đày ý nghĩa, bởi vì trong một quốc gia có đa số theo Phật giáo, việc hiến tặng cơ phận thường không được khuyến khích. Nhiều người cho rằng chính gương sáng và lời kêu gọi của đức cố Hồng y Kim đã khuyến khích người dân Nam Hàn ghi tên hiến tặng cơ phận.

Ðức cố hồng y Kim là người được cả người Công giáo lẫn Phật giáo kính nể khi đã trao tặng đôi mắt của ngài cho hai bệnh nhân.

Với ước muốn "được cho mọi sự và ra đi với hai bàn tay trắng", năm 1988, đức cố Hồng y đã sáng lập hội hiến tặng cơ phận có tên là "Một Thân Thể, một Tinh thần" để chia sẻ sự sống với người khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page