Ảnh hưởng của trào lưu tục hóa

đối với đời sống tu trì

 

Ảnh hưởng của trào lưu tục hóa đối với đời sống tu trì.

Roma [CNA 17/2/2011] - Ðức hồng y cựu bộ trưởng đời sống thánh hiến nói rằng trào lưu tục hóa đang đe dọa bản sắc và sứ mệnh của các tu sĩ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 16 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Franc Rode, cựu bộ trưởng bộ đời sống thánh hiến cảnh cáo rằng trào lưu tục hóa đã xâm nhập vào "nhiều cộng đồng tu sĩ".

Theo Ðức hồng y Rode, "tục hóa" được thể hiện qua sự cầu nguyện thường chỉ có tính cách hình thức và không có suy niệm. Nó xói mòn ý niệm về vâng lời bằng cách đưa vào các dòng tu não trạng  dân chủ" loại bỏ vai trò của quyền bính chính đáng.

Vị Hồng y người Slovenia này đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ đời sống thánh hiến năm 2004. Ngài sẽ được thay thế bởi Ðức cha Joao Braz de Aviz, người Brasil, được Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm đứng đầu bộ này hôm 4 tháng Giêng năm 2011.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, Ðức hồng y Rode nói rằng xuyên suốt lịch sử Giáo hội, các cộng đồng tu sĩ là những chiếc nôi của tu đức và truyền giáo. Những cuộc cải tổ lớn trong Giáo hội cũng do các tu sĩ đề ra. Các tu sĩ cũng là thành phần bị bách hại nhiều nhứt và đồng thời cũng là những người được phong thánh nhiều nhứt.

Ðức hồng y cho biết: hiện con số tu sĩ trên khắp thế giới là một triệu một trăm ngàn người. Châu Mỹ Latinh, Phi Châu và Á châu vẫn là những nơi có nhiều ơn gọi nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page