Các Ðức giám mục Hoa kỳ

kêu gọi bảo vệ người nghèo

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi bảo vệ người nghèo.

Washington [CNA 15/2/2011] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi chính phủ Hoa kỳ quan tâm đến người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương nhứt khi cắt giảm ngân sách.

Ðược biết: hôm thứ Ba 15 tháng 2 năm 2011, một nhóm trên 300 nhà lãnh đạo Công giáo đã gặp gỡ với các nhà lập pháp Hoa kỳ để trình bày một sứ điệp của các Ðức giám mục nước này. Trong sứ điệp, các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi các nhà lập pháp, khi cắt giảm ngân sách Liên bang, hãy nhớ đến những nhu cầu của người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương.

Các nhà lãnh đạo Công giáo nói trên đã tham dự cuộc gặp gỡ của các tổ chức Công giáo hoạt động xã hội diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 2 năm 2011. Nhân cơ hội này, các tham dự viên đã viếng thăm lưỡng viện Hoa Kỳ và trình bày hai lá thư của Hội đồng Giám mục nước này: một của Ủy ban Giám mục về công lý và hòa bình quốc tế và hai của Ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc nội.

Trong lá thư của Ủy ban Giám mục về công lý và hòa bình quốc tế, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban, nói rằng việc cắt giảm ngân sách liên bang không cân xứng với những chương trình phục vụ những thành phần dễ bị tổn thương nhứt trong xã hội.

Về phần mình, Ðức cha Stephen Blaire, chủ tịch Ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc nội, cảnh cáo các nhà lập pháp Hoa kỳ về cơn cám dỗ "muốn bảo vệ an ninh quốc gia nhưng đồng thời lại đẩy mạnh tình trạng bất ổn của người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương nhứt".

Ðức cha Blaire kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hãy làm những "quyết định chứng tỏ công lý, cảm thông và công bình". Lời kêu gọi của Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc nội phản ánh giáo huấn xã hội của Giáo hội, theo đó cá nhân lẫn xã hội cần phải đặt những nhu cầu của những thành phần yếu kém nhứt lên hàng ưu tiên trong những quyết định của mình.

Về phần mình, Ðức cha Hubbard, chủ tịch Ủy ban Giám mục công lý và hòa bình quốc tế kêu gọi các nhà lập pháp hãy quan tâm đến tầm quan trọng của ngoại viện mà chương trình cắt giảm ngân sách của Quốc hội có thể ảnh hưởng đến.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page