Vấn để bản sắc dân tộc và sự hội nhập

đối với các Giáo hội tại Âu Châu

 

Vấn để bản sắc dân tộc và sự hội nhập đối với các Giáo hội tại Âu Châu.

Roma [Zenit 15/2/2011] - Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu và Liên hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ thảo luận về sự đóng góp của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng bản sắc dân tộc và hội nhập tại lục địa này.

Ðược biết: cuộc gặp gỡ thường niên của Ủy ban hổn hợp Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ diễn ra tại Belgrade từ ngày hôm nay 17 đến ngày 20 tháng 2 năm 2011.

Cuộc gặp gỡ được tổ chức theo lời mời của Ðức cha Stanislav Hocevar, Tổng giám mục Belgrade và chủ tịch của Hội đồng Giám mục thế giới "hai thánh Cyrillo và Metodio".

Một thông cáo nhắc lại rằng Ủy ban hổn hợp Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu được thành lập năm 1972. Ủy ban này có nhiệm vụ giám sát sự hợp tác giữa Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu. Ngoài các vị tổng thư ký của hai tổ chức, Ủy ban này gồm có 7 thành viên của Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu và 7 thành viên của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu.

Chủ đề cuộc gặp gỡ lần này xoay quanh mối quan hệ giữa bản sắc Kitô và sự hội nhập vào Âu châu. Ủy ban đặc biệt thảo luận về 4 chiều kích như tự do tôn giáo, đại kết, khủng hoảng kinh tế và hòa bình.

Ngoài ra, theo nghị trình, các tham dự viên cuộc gặp gỡ cũng sẽ bàn đến một số vấn đề khác như sự hiện diện của những người du cư Rom, Sinti, Gitan.. tại Ðông Âu, tình hình đại kết sau 10 năm ký kết "Hiến chương đại kết" và các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Âu Châu.

Trong những ngày hội họp, các tham dự viên cũng sẽ có những buổi cầu nguyện theo truyền thống riêng của mỗi Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page