Ðức hồng y Tổng giám mục Chicago

lên tiếng về cuộc biểu tình

của những người đồng tính

trước nhà thờ chính tòa

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Chicago lên tiếng về cuộc biểu tình của những người đồng tính trước nhà thờ chính tòa.

Chicago, Hoa kỳ [CWN 14/2/2011] - Ðức hồng y Tổng giám mục Chicago, Hoa kỳ, lên tiếng về cuộc biểu tình của những người đồng tính trước nhà thờ chính tòa giáo phận.

Ðược biết: hôm 13 tháng 2 năm 2011, một nhóm đồng tính khoảng 60 người đã biểu tình trước nhà thờ chính tòa Thánh Danh tại Chicago.

Cuộc biểu tình do tổ chức có tên là "mạng lưới giải phóng những người đồng tính" tổ chức nhằm yêu cầu Giáo hội phải nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Ðức hồng y Francis George, Tổng giám mục Chicago, cho biết: những người biểu tình trước cửa nhà thờ chính tòa hôm Chúa nhựt 13 tháng 2 năm 2011 đã chống lại giáo huấn của Giáo hội Công giáo về tính vô luân của những quan hệ tính dục đồng tính cũng như việc Giáo hội chống lại điều được gọi là "hôn nhân đồng tính".

Ðức hồng y Tổng giám mục Chicago nói rằng "đây là vấn đề nghiêm trọng", bởi vì nó chạm đến danh tính của một số người và niềm tin tôn giáo của nhiều người khác.

Nhưng Ðức hồng y George tuyên bố: "Dù thế nào đi nữa, người Công giáo cũng cần phải được thờ phượng trong yên tỉnh, chứ không phải sợ bị xách nhiễu".

Theo ngài, "công khai chống lại Giáo hội Công giáo vì bất mãn với giáo huấn của Giáo hội tạo ra sự bất hòa trong xã hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page