Tây phương không thể hiểu được

nguy cơ "Hồi giáo hóa"

 

Tây phương không thể hiểu được nguy cơ "Hồi giáo hóa".

Kirkuk, Iraq [CNA 11/2/2011] - Một vị Giám mục Iraq nói rằng thế giới tây phương tục hóa không thể hiểu được hoàn toàn hiểm họa của Hồi giáo hóa tại Trung đông.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, Iraq đã gọi Trung đông là một "núi lửa đáng sợ" vì tình trạng bất ổn ngày càng lan rộng.

Lo sợ vì những phong trào hồi giáo cực đoan trong Giáo phận của ngài, Ðức cha Sako cho biết "có những lực lượng và phong trào Hồi giáo đang muốn thay đổi Trung Ðông, thiết lập những quốc gia Hồi giáo và áp đặt luật Hồi giáo Sharia".

Các nhóm hồi giáo cực đoan đang có mặt tại Iraq như Al Qaeda và "Ansar al Islam" kêu gọi các công dân của các nước tại Trung Ðông hãy tạo ảnh hưởng Hồi giáo trong các cuộc nổi dậy tại Tunisia và Ai cập.

Theo Ðức tổng giám mục Kirkuk, thuộc nghi lễ Calde, những lời kêu gọi này "có ý muốn rõ ràng là Hồi giáo hóa toàn diện" vùng này.

Ðức cha Sako nói rằng những lời kêu gọi này có thể tìm được những mãnh đất mầu mỡ tại Ai cập và những nơi khác, do đó không nên bị xem thường, nhứt là khi có một nhà lãnh đạo trong vùng đã xem các cuộc nổi dậy của dân chúng như "một sự thức dậy của Hồi giáo".

Trong thực tế, theo Ðức tổng giám mục Kirkuk, mục tiêu của những người hồi giáo cực đoan là "tạo ra lỗ trống để có thể lấp đầy bằng những tư tưởng tôn giáo vì họ xác tín rằng Hồi giáo là giải pháp cho mọi sự".

Tại Ai cập, những người biểu tình khẳng định rằng cuộc nổi dậy không có tính cách tôn giáo hay chủng tộc, nhưng là một cuộc phản kháng chống lại tình trạng nghèo đói. Tuy nhiên, một số người lo sợ rằng các hiệp hội Hồi giáo có tổ chức như nhóm "huynh đệ Hồi giáo" hiện đang ở trong tư thế tốt để khai thác tình trạng hổn loạn chính trị.

Theo Ðức cha Sako, nếu Ai cập trở thành một quốc gia Hồi giáo, thì nó sẽ là một vấn đề cho mọi người và chắc chắn sẽ có những hệ quả tiêu cực cho các nhóm thiểu số Kitô.

Ngài nói rằng Âu châu và Bắc Mỹ hoàn toàn "mù lòa" trước hiện tượng Hồi giáo hóa tại Trung đông. Theo ngài, chính vì não trạng tục hóa mà Tây phương không thể hiểu được hoàn toàn hiểm họa này.

Ðức cha Sako giải thích rằng tại Trung Ðông, tôn giáo và chính trị hoàn toàn đan quyện vào nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page