Gia tăng các cuộc phong chức linh mục

trên thế giới

 

Gia tăng các cuộc phong chức linh mục trên thế giới.

Roma [Zenit 11/2/2011] - Con số linh mục được phong chức trên thế giới gia tăng và con số linh mục từ bỏ chức vụ cũng hạ giảm.

Theo Niên Giám Tòa thánh năm 2009 sẽ được cho công bố trong vài ngày sắp tới, con số linh mục trên toàn thế giới hiện có trên 410 ngàn vị, trong số này có trên 275 ngàn vị thuộc hàng giáo sĩ triều và trên 135 ngàn vị là linh mục dòng. So với năm 1999, con số linh mục trên toàn thế giới đã gia tăng đáng kể.

Ðược báo Người quan sát Roma trích đăng trước, Niên Giám Tòa thánh năm 2009 cho thấy so với năm 1999, tỷ lệ gia tăng của số linh mục trên toàn thế giới là 1.4 phần trăm.

Tính theo từng vùng, người ta thấy có sự sút giảm con số linh mục tại Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc đại lợi. Nhưng ngược lại, số linh mục tại Phi Châu, Á châu và Trung Mỹ gia tăng. Dù vậy, tỷ lệ linh mục dòng tại các lục địa này lại hạ giảm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page