Sứ điệp của Ðức thánh cha

cho ngày thế giới cầu nguyện

cho ơn thiên triệu

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha cho ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Roma [CWN 10/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng mọi người Công giáo đều có bổn phận cổ võ ơn kêu gọi.

Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiện triệu lần thứ 48, Ðức thánh cha viết rằng "mỗi cộng đồng Kitô, mỗi thành phần của Giáo hội, đều cần phải cảm thấy có trách nhiệm trong việc cổ võ ơn gọi".

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm 2011 sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2011.

Sứ điệp của Ðức thánh cha có chủ đề "cổ võ ơn gọi trong Giáo hội địa phương" và đã được Tòa thánh cho công bố hôm 10 tháng 2 năm 2011.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha kêu gọi chú ý đến cách thế Chúa Giesu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Ðức thánh cha viết rằng Chúa Giesu đã "kêu gọi họ bỏ lại đàng sau ý định riêng tư và quan niệm hẹp hòi của họ về sự thành toàn để đi vào ý muốn của Thiên Chúa".

Theo Ðức thánh cha, cần có lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của cộng đồng để con người có thể nghe được và đáp trả với tiếng gọi ấy, nhứt là trong "thời đại ngày nay, khi tiếng Chúa bị bóp nghẹt bởi những thứ tiếng khác và lời mời gọi đi theo Ngài bằng sự hiến thân xem ra quá khó khăn".

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng mỗi giáo phận, mỗi giáo xứ và mỗi gia đình có nghĩa vụ phải cổ võ sự quan tâm đến ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngài đặc biệt kêu gọi các giám mục phải xem đây như một ưu tiên và làm mọi sự có thể để khuyến khích giới trẻ nghĩ đến đời sống tu trì. Ngài khuyên các Ðức giám mục: "Hãy cẩn thận chọn lựa những người làm việc trong văn phòng ơn gọi của giáo phận".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page