Giáo hội tại Pháp kêu gọi thành lập

các ngân hàng máu từ giây rốn

 

Giáo hội tại Pháp kêu gọi thành lập các ngân hàng máu từ giây rốn.

Paris [AFP 9/2/2011] - Giáo hội tại Pháp khuyến khích thành lập các ngân hàng "máu từ giây rốn".

Hôm thứ Tư mùng 9 tháng 2 năm 2011, Ðức cha Pierre D'Ornellas, Tổng giám mục Rennes, chủ tịch Ủy ban đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp, tuyên bố rằng việc chữa trị các căn bệnh di truyền bằng máu từ giây rốn là một điều tốt. Tuy nhiên ngài khuyên nên thành lập các ngân hàng máu từ giây rốn.

Ðức cha chủ tịch ủy ban đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân việc một cặp vợ chồng muốn sinh thêm một đứa con để lấy máu từ giây rốn chữa trị cho một căn bệnh di truyền của chị nó.

Theo Ðức cha D'Ornellas, hành động như thế là chỉ xem đứa bé sắp sinh ra như một "dụng cụ". Ngài nói rằng đây là một sai lầm, bởi vì "mỗi đứa trẻ đều có quyền bất khả xâm phạm là được sinh ra cho chính mình, được yêu thương vì chính nó và được đón nhận vì chính nó" chứ không phải vì một ai khác.

Về phần mình, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cũng tuyên bố rằng ngài hoàn toàn chống lại việc sinh con chỉ như một "dụng cụ" để chữa bệnh. Ngài nói rằng "sinh con là một điều tốt". Nhưng điều đó không có nghĩa là xử dụng đứa con như một dụng cụ chỉ để phục vụ cho một người khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page