Hội đồng Giám mục Quebec, Canada

kêu gọi chính phủ tài trợ cho các giáo xứ

 

Hội đồng Giám mục Quebec, Canada, kêu gọi chính phủ tài trợ cho các giáo xứ.

Quebec, Canada [CWN 9/2/2011] - Hội đồng Giám mục Quebec, Canada, kêu gọi chính phủ tài trợ cho các giáo xứ.

Mới đây, Hội đồng Giám mục Quebec đã cho công bố lá thư gởi cho một ủy ban quốc hội Quebec dạo tháng 11 năm 2010. Lá thư đã được gởi đến Ủy ban nhân dịp ủy ban này duyệt xét lại một luật cho phép chính phủ tài trợ cho các cơ sở lịch sử quan trọng trong vùng.

Trong lá thư, các Ðức giám mục Quebec viết rằng "thiết lập một quỹ tài trợ cho các nhà thờ có giá trị lịch sử, dù được xếp vào danh sách di sản hay không, là một điều chính đáng".

Các Ðức giám mục trong vùng nói tiếng Pháp này khẳng định rằng "Giáo hội giàu về di tích lịch sử, chứ không giàu về tiền của. Giáo hội không hưởng được những thu nhập nhứt định và không có quyền đánh thuế. Do đó, bảo trì các cơ sở là một gánh nặng đối với Giáo hội".

Hơn nữa, theo các Ðức giám mục Quebec, các cơ sở tôn giáo tại Quebec cũng không phải là tài sản riêng của những người thường xuyên đến tham dự việc thờ phượng. Trái lại, các nhà thờ có tính cách lịch sử phục vụ cho mọi người trong xã hội, ngay cả khi chỉ là một chứng tích về những giá trị đã từng được khai sinh tại Canada.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page