Tòa thánh tỏ ra lạc quan dè dặt

trước các cuộc biểu tình

chống chính phủ tại Ai cập

 

Tòa thánh tỏ ra lạc quan dè dặt trước các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ai cập.

Roma [CWN 9/2/2011] - Tòa thánh tỏ ra lạc quan "dè dặt" trước các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ai cập.

Theo cha Lombardi, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Tunisia và Ai cập là một thể hiện khát vọng của dân chúng muốn "có nhiều tự do hơn". Cha Lombardi cũng hy vọng rằng khát vọng này sẽ biến thành một sự tôn trọng nhiều hơn đối với tự do tôn giáo.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh ghi nhận rằng động lực thúc đẩy những người biểu tình không chỉ là tình trạng kinh tế. Họ còn kêu gọi được thực thi quyền công dân của mình một cách có trách nhiệm hơn.

Cha Lombardi cũng nói rằng, mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, các tín hữu Kitô cũng tỏ tình liên đới trong những niềm khát vọng chung này của dân chúng. Cha nói rằng nếu các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo này thành công trong cuộc đối thoại, tôn trọng quyền của mọi người dân... thì lúc đó hòa bình thế giới sẽ được bảo đảm hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page