Các Ðức giám mục Nam Hàn

mở chiến dịch bênh vực sự sống

 

Các Ðức giám mục Nam Hàn mở chiến dịch bênh vực sự sống.

Seoul, Nam Hàn [CWN 8/2/2011] - Các Ðức giám mục Nam Hàn mở chiến dịch bênh vực sự sống.

Nam Hàn là một trong những quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhứt thế giới.

Trong chiến dịch bênh vực sự sống được các Ðức giám mục Nam Hàn đề ra, những người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn sẽ được sinh đẻ miễn phí tại các bệnh viện Công giáo.

Ủy ban về các hoạt động bênh vực sự sống của Hội đồng Giám mục Nam Hàn kêu gọi các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đừng phá thai; các giáo xứ và giáo phận sẽ cung cấp cho họ nơi nương tựa cũng như trợ giúp về tài chính.

Ðức cha Gabriel Chang Bong Hun, Giám mục Cheongju, chủ tịch ủy ban Giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống, nhắc lại giáo huấn của Giáo hội Công giáo, theo đó "sự sống con người bắt đầu từ lúc được thụ thai". "Phá thai và hủy hoại các phôi thai là những tội ác nặng nề hủy hoại sự sống" con người.

Ðức cha Chang kêu gọi: "Chúng ta phải là những người bảo vệ sự sống bằng cách tôn trọng và yêu thương sự sống và công bố Tin Mừng sự sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page