Ðức thánh cha kêu gọi

hiến tặng cơ phận

 

Ðức thánh cha kêu gọi hiến tặng cơ phận.

Roma [Zenit 8/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi hiến tặng cơ phận.

Trong 40 năm liền, Ðức hồng y Josef Ratzinger vẫn mang trong người thẻ hiến tặng cơ phận. Nhưng kể từ khi ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 19 tháng 4 năm 2005, thẻ này không còn giá trị nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "La Republica", Ðức cha Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, giải thích rằng Ðức thánh cha không thể là người hiến tặng cơ phận được, bởi vì "thân thể ngài thuộc về Giáo hội hoàn vũ. Do đó, khi qua đời, thi thể của một vị Giáo hoàng luôn được bảo toàn trọn vẹn để có thể được tôn kính trong tương lai".

Dù vậy, Ðức thánh cha vẫn tiếp tục kêu gọi hiến tặng cơ phận. Trong bài diễn văn đọc trước các tham dự viên của một hội nghị quốc tế về hiến tặng cơ phận do Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống tổ chức tại Roma ngày 7 tháng 11 năm 2008, Ðức thánh cha đã nhắc lại ý nghĩa của cử chỉ đẹp này. Theo Ðức thánh cha, "hiến tặng cơ phận là một hình thức đặc biệt của chứng tá bác ái". Ngài nói rằng trong một thời kỳ thường được đánh dấu bởi những hình thức ích kỷ khác nhau, cần phải xem sự sống như một ơn nhưng không.

Trích dẫn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, Ðức thánh cha nhắc lại rằng "tiêu chuẩn chính yếu có giá trị là phải tôn trọng sự sống của người hiến tặng để việc lấy cơ phận chỉ được phép thực hiện sau khi người đó qua đời mà thôi".

Mới đây, Ðức ông Georg Ganswein, thư ký riêng của Ðức thánh cha, đã viết thư cho bác sĩ Gero Winkelmann, chủ tịch hội y sĩ Công giáo miền Baviere, Ðức, để loan báo rằng Ðức thánh cha không thể là một người hiến tặng cơ phận được nữa.

Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa thánh, giải thích rằng lá thư của vị thư ký riêng của Ðức thánh cha không "phản ánh bất cứ sự thay đổi nào của Ðức thánh cha về giá trị của việc hiến tặng cơ phận. Tuy nhiên cha Lombardi cũng xác nhận rằng lấy cơ phận của một vị Giáo hoàng trong trường hợp được phong thánh không phải là một thực hành quen thuộc của Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page