Ðức thánh cha giúp đỡ

những người tỵ nạn tại Cote d' Ivoire

 

Ðức thánh cha giúp đỡ những người tỵ nạn tại Cote d' Ivoire.

Abidjan, Cote d' Ivoire [CWN 7/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI giúp đỡ những người tỵ nạn Cote d'Ivoire.

Ðức cha Ambrose Madtha, người Ấn độ, Sứ thần Tòa thánh tại Cote d' Ivoire, loan báo rằng Ðức thánh cha đã trao tặng 50 ngàn âu kim cho Ðức cha Gaspard Beby Gneba, Giám mục Man, để giúp đỡ những người tỵ nạn.

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Cote d' Ivoire cho biết: khi được trình bày về tình hình xã hội chính trị tại Cote d' Ivoire sau cuộc bầu cử vòng nhì và nhứt là xúc động trước hoàn cảnh của những người phải bị lánh nạn vì những cuộc bạo động giữa các sắc tộc khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, Ðức thánh cha rất mong muốn được bày tỏ sự gần gũi và sự quan tâm sâu xa của ngài đối với những người này.

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Cote d' Ivoire có khoảng 20 triệu người, trong số này có 17 phần trăm là người Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page