Hội đồng giám mục Ðức

không tán thành tuyên ngôn

của một số nhà thần học

kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục

 

Hội đồng giám mục Ðức không tán thành tuyên ngôn của một số nhà thần học kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục.

Berlin [Zenit 7/2/2011] - Hội đồng Giám mục Ðức không tán thành tuyên ngôn của một số nhà thần học kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục.

Ðược biết mới đây 143 nhà thần học giáo sư tại các phân khoa thần học tại các nước Ðức, Áo và Thụy sĩ đã ký tên vào một tuyên ngôn kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục, phong chức linh mục cho phụ nữ cũng như cho giáo dân được tham gia vào việc bầu chọn Giám mục.

Trong tuyên ngôn có tựa đề "Giáo hội năm 2011: một khúc quanh cần thiết", các giáo sư của các phân khoa thần học Ðức, Áo và Thụy Sĩ đưa ra các đề nghị nói trên như một giải pháp cho cuộc khủng hoảng do những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội tạo ra.

Hội đồng Giám mục Ðức đã lên tiếng bác bỏ những đề nghị trên đây. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 4 tháng 2 năm 2011, cha Hans Langendorfer, Dòng Tên, thư ký của Hội đồng Giám mục Ðức, nhìn nhận tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các nhà thần học. Theo cha Langendorfer, thỉnh nguyện thư của các giáo sư thần học Ðức, Áo và Thụy sĩ nêu lên những vấn đề vốn đã thường được thảo luận.

Tuy nhiên, linh mục thư ký Hội đồng Giám mục Ðức nhấn mạnh rằng "tuyên ngôn của các nhà thần học nói trên không phù hợp với những xác tín thần học và giáo huấn của Giáo hội".

Cha Langerdorfer cho biết những vấn đề được các nhà thần học nêu lên cần được làm sáng tỏ và sẽ được đào sâu trong phiên khoáng đại sắp tới của Hội đồng Giám mục Ðức.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page