Ðức Hồng Y Ivan Dias

Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha tại Việt Nam

 

Ðức Hồng Y Ivan Dias Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha tại Việt Nam.


Ðức Hồng Y Ivan Dias:

- Sinh ngày 14/04/1936 tại Mumbay, Ấn độ.

- 8/12/1958: Thụ phong Linh Mục, thuộc giáo phận Bombay, Ấn độ.

- 8/5/1982: Ðược Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Ghana, Benin và Togo (Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Rusibisir).

- 19/6/1982: Ðược tấn phong Tổng Giám Mục.

- 20/6/1987: Ðược Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Korea (Hàn quốc).

- 16/1/1991: Ðược Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Albani.

- 8/11/1996: Ðược Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Bombay, Ấn độ.

- 21/2/2001: Ðược Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong tước Hồng Y.

- 20/5/2006: Ðược Ðức Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo.


Vatican (SD 18-12-2010) - Hôm 18 tháng 12 năm 2010, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, làm đặc sứ của ngài đến chủ sự các lễ nghi bế mạc Năm Thánh tại Việt Nam.

Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đại diện Tông Tòa Ðàng Trong và Ðàng Ngoài và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam sẽ được bế mạc tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc Lavang từ ngày 4 đến 6 tháng 1 năm 2011. Năm Thánh đã được khai mạc trọng thể tại Sở Kiện, thuộc tổng giáo phận Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2009, và có cao điểm là Ðại hội Dân Chúa ở Sàigòn hồi trung tuần tháng 11 năm 2010.

Ðức Hồng Y Ivan Dias người Ấn độ năm nay 75 tuổi (1936), đã từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ghana, Benin, Togo, Ðại Hàn, Albani, Tổng Giám Mục giáo phận Mumbai Ấn độ, và từ gần 5 năm nay làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo. (SD 18-12-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page