Mở hồ sơ xin phong Thánh cho

Ðức hồng y Nguyễn văn Thuận ở cấp Giáo phận

 

Mở hồ sơ xin phong Thánh cho Ðức hồng y Nguyễn văn Thuận ở cấp Giáo phận.

Roma [Zenit 4/10/2010] - Tòa thánh loan báo sẽ bắt đầu cho điều tra ở cấp Giáo phận về cuộc sống, các nhân đức và sự thánh thiện của đày tớ Chúa là đức cố Hồng y Phanxico Xavie Nguyễn văn Thuận.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cách đây đúng 3 năm, Tòa thánh đã loan báo sẽ mở hồ sơ xin phong Chân phước cho đức cố Hồng y.

Một nghi thức long trọng sẽ được tổ chức tại Phòng Hòa Giải trong điện Latarano ở Roma vào lúc 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10 năm 2010.

Ðức hồng y Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Roma, sẽ chủ sự nghi thức, cùng với Ðức hồng y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa bình.

Nhân dịp loan báo biến cố này, Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình, Sáng hội "San Matteo để tưởng nhớ Ðức hồng y Thuận" và Sáng hội "Hồng y Phanxico Xavier Nguyễn văn Thuận" tại Hoa kỳ đã tổ chức một loạt biến cố để tưởng niệm đức cố Hồng y và đề cao sự thánh thiện của ngài.

Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 10 năm 2010, Ðức hồng y Turkson cũng sẽ chủ sự một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Santa Maria della Scala để tưởng niệm đức cố Hồng y.

Sau đó, tại đại học giáo hoàng Laterano, sẽ diễn ra nghi thức trao giải thưởng "Hồng y Nguyễn văn Thuận". Ðây là lần thứ ba giải này được trao tặng. Năm nay (2010), giải này sẽ được trao tặng cho ông Juan Somavia, tổng giám đốc tổ chức Lao Ðộng Quốc Tế.

Ngoài ra, giải thưởng có tên là "Giải Văn Thuận - Liên đới và phát triển" cũng sẽ được trao tặng cho một số cá nhân và hiệp hội đang thực hiện những dự án nhân đạo và tranh đấu cho nhân quyền qua việc thăng tiến và quảng bá những nguyên tắc của tin mừng, theo những đường hướng chỉ đạo của giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Các buổi lễ tưởng niệm đức cố Hồng y sẽ kết thúc với buổi hoà nhạc và triển lãm để vinh danh đức cố hông y, sẽ được tổ chức tại vương cung thánh đường thánh Anton.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page