Ðức Thánh Cha kêu gọi

cộng đồng quốc tế giúp tái thiết Haiti

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tái thiết Haiti.

Port-Au-Prince (Apic 27-7-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức khác tích cực tham gia hữu hiệu vào công trình tái thiết Haiti.

Lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha được trình bày trong Sứ điệp của Ðức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Ðức Thánh Cha gửi đến Hội đồng Quản trị Ngân Quỹ Populorum Progressio, Phát triển các dân tộc. Sứ điệp đã được Ðức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Ðồng Tâm, công bố hôm 22 tháng 7 năm 2010 trong cuộc viếng thăm tại Haiti, 6 tháng sau trận động đất dữ dội ngày 12 tháng 1 năm 2010 tại Port-au-Prince làm cho hơn 250 ngàn người bị thiệt mạng, hàng chục ngàn người không gia cư.

Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh cho biết Ðức Thánh Cha luôn nhớ đến thảm trạng của nhân dân Haiti và ngài biết rõ những khó khăn dân chúng tại đây đang gặp phải trong việc tái thiết gia cư, thành thị và chính cuộc sống của mình.

Sứ điệp có đoạn viết: "Một lần nữa Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khẩn thiết kêu gọi những người thiện chí, và các tổ chức từ thiện quốc tế hãy xúc động trước các nhu cầu cấp thiết của đất nước Haiti yêu quí và tích cực tham gia công trình tái thiết đất nước này".

Trong dịp viếng thăm Haiti, Ðức Hồng Y Cordes đã trao 250 ngàn mỹ kim tiền Ðức Thánh Cha đóng góp vào công trình tái thiết đất nước này, cụ thể là số tiền được dùng để tái thiết một trường học ở thủ đô Port-au-Prince (Apic 27-7-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page