Giáo hội Anh Giáo truyền thống Canada

quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn

với Giáo hội Công giáo

 

Giáo hội Anh Giáo truyền thống Canada quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Vancouver, Canada [CNA 28/7/2010] - Giáo hội Anh Giáo truyền thống Canada quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Giáo hội Anh Giáo truyền thống Canada hay còn gọi là Giáo hội Anh Giáo Công Giáo Canada gọi tắt là ACCC, gồm trên 20 cộng đồng. Trong thượng hội đồng giáo tỉnh lần thứ 8 và thượng hội đồng giáo phận lần thứ 30 diễn ra một lúc tại Surrey, British Columbia, Giáo hội này đã quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo theo tinh thần của tông huấn "Anglicanorum Coetibus".

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ có 4 Giám mục, trong đó có Ðức cha Peter Wilkinson, thủ lãnh Giáo hội Anh Giáo truyền thống Canada và Ðức tổng giám mục John Hepworth, thủ lãnh của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống.

Trong cuộc gặp gỡ, đại diện của giáo sĩ và giáo dân đã thảo luận về việc thiết lập Giám hạt dành riêng cho những người Anh giáo trở lại Công giáo theo tinh thần của tông huấn "Anglicanorum Coetibus".

Với đại đa số phiếu thuận, các đại biểu của Giáo hội Anh Giáo truyền thống Canada đã quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page