Các Ðức giám mục Phi luật tân

cương quyết chống lại việc giáo dục sinh lý

và các dự luật kiểm soát dân số

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân cương quyết chống lại việc giáo dục sinh lý và các dự luật kiểm soát dân số.

Manila [CWN 27/7/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân cương quyết chống lại việc giáo dục sinh lý trong trường học và các dự luật kiểm soát dân số.

Một ngày trước khi tân tổng thống Benigno Aquito đọc bài diễn văn đầu tiên trước quốc dân, Hội đồng Giám mục Phi luật tân đã cho công bố một lá thư mục vụ tố cáo những dự luật về giáo dục sinh lý và kiểm soát dân số.

Ghi nhận quyết tâm của tân tổng thống trong việc bài trừ tham nhũng, nhưng các Ðức giám mục Phi luật tân khẳng định rằng "tham nhũng đích thực chính là tham nhũng luân lý và tinh thần". Theo các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân, chối bỏ hay khinh thường luân lý và niềm tin tôn giáo chính là cốt lõi của tham nhũng. Cuộc chiến chống lại tham nhũng luân lý và tinh thần trong xã hội không chỉ là bổn phận của Giáo hội, mà còn là của chính phủ nữa.

Trong lá thư mục vụ, các Ðức giám mục Phi luật tân lên án các chương trình giáo dục sinh lý và kiểm soát dân số. Các ngài lấy trường hợp của Hoa kỳ để cảnh cáo chính phủ Phi luật tân. Với những chương trình giáo dục sinh lý rất phóng khoáng cũng như cổ võ xử dụng các phương tiện ngừa thai, Hoa kỳ hiện vẫn có tỷ lệ thiếu niên mang thai cao nhứt cũng như là quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh lây lan về tình dục ở lứa tuổi thiếu niên cao nhứt trong các nước công nghệ tiên tiến.

Các Ðức giám mục Phi luật tân cũng đặc biệt cảnh báo về tác dụng phá thai của một số phương pháp ngừa thai nhân tạo. Trích dẫn thông điệp "Evangelium Vitae" [Tin Mừng Sự Sống] của đức Gioan Phaolo II, Hội đồng Giám mục Phi luật tân khẳng định rằng phá thai là khí cụ kiểm soát dân số mà một siêu cường muốn áp đặt lên một nước nghèo để biến nước đó thành nô lệ.

Ngoài ra, các Ðức giám mục Phi luật tân cũng viết rằng điều 2 của Hiến Pháp nước này "bảo vệ sự sống của người mẹ và sự sống của đứa con từ lúc được thụ thai".

Chống lại chương trình kiểm soát dân số, các vị chủ chăn Giáo hội Phi luật tân viết: "nhiều người nghĩ rằng để hạ giảm sự nghèo đói cần phải kiểm soát dân số. Chúng tôi xin được nêu lên một số câu hỏi nghiêm trọng về cách suy nghĩ này. Phải chăng cách suy nghĩ này không hàm chứa một thái độ khinh thường đối với người nghèo? Phải chăng trong việc kiểm soát dân số, những mục tiêu chính không phải là hàng triệu gia đình nghèo mà người ta muốn giảm bớt con số?"

Các vị chủ chăn Giáo hội Phi luật tân nói rằng nguyên nhân của nghèo đói rất phức tạp. Các ngài kể ra những nguyên nhân như: các chính sách phát triển què quặt, nạn tham nhũng, sự phân phối của cải không đồng đều, không được bình đẳng trong việc xử dụng các tài nguyên và lợi nhuận kinh tế, người nghèo không được hưởng các dịch vụ xã hội... Tựu trung, theo các Ðức giám mục Phi luật tân, "bất công xã hội chính là cội rễ của nghèo đói. Và bất công xã hội chỉ là một tên gọi khác của sự tham nhũng luân lý và tinh thần".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page