Công bố những lá thư của

Ðức hồng y Newman gởi cho một nữ tu trẻ

 

Công bố những lá thư của Ðức hồng y Newman gởi cho một nữ tu trẻ.

London [CNS 21/7/2010] - Một dòng nữ tại Anh đã cho công bố những lá thư trao đổi giữa một nữ tu của dòng và đức cố Hồng y John Henry Newman, người sáng lập phong trào Oxford nhằm kêu gọi Giáo hội Anh Giáo trở về với những cội rễ Công giáo.

Các lá thư cho thấy Ðức hồng y Newman, người sẽ được Ðức thánh cha Benedicto XVI tôn phong chân phước tại Birmingham vào ngày 19 tháng 9 năm 2010, đã cố gắng an ủi nữ tu Dominica Bowden, thuộc dòng Ðức Mẹ đi viếng, sau khi nữ tu khám phá mình mắc bệnh lao.

Nữ tu Bowden là con của ông John William Bowden, một người bạn thân của Ðức hồng y khi ngài còn dạy học tại đại học Oxford.

Năm 1831, lúc còn là một linh mục Anh Giáo, đức cố Hồng y Newman đã rửa tội cho nữ tu Bowden. Năm 1847, hai năm sau khi Ðức hồng y được đón nhận vào Giáo hội Công giáo và 3 năm sau khi người cha qua đời, nữ tu Bowden cũng xin trở lại Công giáo và năm 21 tuổi gia nhập dòng Ðức Bà đi viếng.

Chính Ðức hồng y là người đã giảng trong thánh lễ khấn trọn của nữ tu Bowden.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page