Một thế hệ chính trị gia

Công giáo mới cho nước Ý

 

Một thế hệ chính trị gia Công giáo mới cho nước Ý.

Roma [Zenit 20/7/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi cần phải có một thế hệ chính trị gia Công giáo mới cho nước này.

Trong một cuộc phỏng vần dành cho báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genoa, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói rằng sự dấn thân của các chính trị gia Công giáo là một phần quan trọng để mang lại giải pháp cho tình trạng đất nước hiện nay.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý ghi nhận rằng hiện rất khó tìm được một sự đồng thuận về công ích; ai cũng chỉ tìm những thiện ích nhứt thời và tinh thần phục vụ ngày càng suy giảm.

Trong một bối cảnh như thế, theo Ðức hồng y Bagnasco, cần phải có một thế hệ chính trị gia Công giáo mới biết xả thân hy sinh vì công ích.

Ðề cập đến tinh trạng thiếu đạo đức Công giáo trong sinh hoạt chính trị, vị hHồng y lãnh đạo Giáo hội Ý kêu gọi cần phải có sự lương thiện cá nhân.

Vị hồng y 67 tuổi này nói rằng cần phải có những chính trị gia đi theo con đường của Chúa chứ không vì lợi ích của đảng phái.

Ðề cập đến nạn thất nghiệp, ngài cho rằng đây là dịp để các gia đình thay vì phung phí của cải, biết thích nghi để xử dụng của cải một cách tốt đẹp hơn. Ngài kêu gọi mọi người Ý hãy tùy theo khả năng của mình mà chia sẻ với người khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page