Hơn một triệu lời cầu nguyện

cho Ðức Thánh Cha

 

Hơn một triệu lời cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha.

Hoa Kỳ [Zenit 20/7/2010] - Người Công giáo Hoa kỳ thực hiện bó hoa thiêng liêng cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha Benedicto XVI.

Theo Tòa sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ, chiến dịch "bó hoa thiêng liêng" cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha đã thu thập được trên một triệu lời cầu nguyện. Bó hoa thiêng liêng đã được chuyển về Vatican để dâng lên Ðức thánh cha.

Chiến dịch bó hoa thiêng liêng này đã được Hội Ðức hồng y Newman bảo trợ.

Ðây là một chiến dịch nhằm đáp lại lời kêu gọi mà Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đã đưa ra trong ngày Chúa Nhựt Lễ Lá năm 2010, khi giới truyền thông mở ra cuộc tấn công tới tấp nhắm vào Ðức Thánh Cha.

Chiến dịch bó hoa thiêng liêng đã được khai mạc vào ngày Thứ Tư tuần Thánh và kết thúc vào Ngày Chúa Nhựt Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Trong chiến dịch cầu nguyện, có trên 24 ngàn thánh lễ, 31 ngàn ngày ăn chay và gần 50 ngàn giờ thánh chầu Thánh Thể.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page