Giáo hội Chính thống Serbia

kêu gọi cầu nguyện để Tóa án quốc tế

đưa ra phán quyết thuận lợi cho nước này

 

Giáo hội Chính thống Serbia kêu gọi cầu nguyện để Tóa án quốc tế đưa ra phán quyết thuận lợi cho nước này.

Belgrade [AFP 20/7/2010] - Giáo hội Chính thống Serbia kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để Tòa án quốc tế đưa ra một phán quyết về Kosovo thuận lợi cho Serbia.

Ðược biết: Thứ Năm 22 tháng 7 năm 2010, Tòa án quốc tế tại La Haye sẽ đưa ra phán quyết chung cục về việc Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia hồi năm 2008. Cho tới nay, đã có 69 quốc gia trên thế giới trong đó có Hoa kỳ và 22 trong 27 quốc gia thành viên của Liên Âu đã nhìn nhận tuyên bố độc lập của Kosovo.

Nhưng tuyệt đại đa số người dân Serbia, vốn theo Chính thống giáo, không nhìn nhận Kosovo như một quốc gia độc lập, vì họ vẫn xem phần đất này như chiếc nôi của bản sắc dân tộc Serbia và như một tỉnh của Serbia.

Ðức Irenej, Thượng phụ Giáo hội Chính thống Serbia cũng chia sẻ tình cảm trên đây của người Serbia. Chính vì thế mà hôm thứ Ba 20 tháng 7 năm 2010, vị Thượng phụ Chính thống này đã kêu gọi tất cả các nhà thờ trên toàn quốc hãy kéo chuông và cầu nguyện để Tòa Án quốc tế đưa ra một phán quyết có lợi cho Serbia, nghĩa là không nhìn nhận nền độc lập của Kosovo.

Trong một thông cáo, Ðức thượng phụ Irinej kêu gọi tất cả các nhà thờ Chính thống trên toàn quốc hãy kéo chuông năm phút đồng hồ vào lúc 5 chiều thứ Năm 22 tháng 7 năm 2010 và tổ chức cầu nguyện để có được một giải pháp thuận lợi cho Serbia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page